Splošni pogoji uporabe spletne strani

Pred začetkom uporabe spletne strani www.adriatic-kampovi.hr (stran) ponudnika storitev, družbe Adriatic Kampovi d.o.o. s sedežem v Zagrebu, Metalčeva 5, DŠ: 11278646926, potrebno je prebrati Splošne pogoje uporabe strani. Za vse dodatne informacije in pojasnitve, ki so povezane s pogoji uporabe, lahko se obrnete na nas prek naslednjega e-poštnega naslova:info@adriatic-kampovi.hr
Sprejem Splošnih pogojev
Z dostopom do spletne strani www.adriatic-kampovi.hr ali z uporabo kateregakoli dela njene vsebine ali storitve, sprejemate Splošne pogoje uporabe. Če se ne strinjate z našimi pravili in pogoji uporabe, ne uporabljajte te strani.
Vsebina spletne strani in avtorske pravice
Vsebine te spletne strani, razen tistega dela besedila ali slik, ki niso komercialne narave in so namenjene obveščanju gosta in promociji hrvaškega turizma, so last podjetja Adriatic kampovi d.o.o.. Vsebina se lahko kopira samo za nekomercialne namene in individualno uporabo ter pod pogojem, da se spoštujejo vse avtorske in druge lastninske pravice.
Če opazite kakršnokoli kršitev avtorskih pravic z naše strani vas prosimo, da nam to sporočite na e-poštni naslov info@adriatic-kampovi.hr
Zaščita zasebnosti in zaupnost podatkov
Adriatic kampovi d.o.o. spoštuje zasebnost svojih uporabnikov in obiskovalcev in osebne podatke potnikov išče le v primeru zaključne potrditve rezervacije, da bi se vavčer lahko registriral na pravo ime in da bi potniku lahko poslali vse potrebne dokumente. Adriatic kampovi d.o.o. se zavezuje, da bodo osebni podatki strank zaščiteni na način, da se zbirajo samo nujne osnovne informacije o kupcih/uporabnikih/potnikih, ki so potrebne za izpolnjevanje naših obveznosti. Obveznost Adriatic kampovi d.o.o. je, da svoje stranke obvešča o načinu uporabe zbranih podatkov in redno strankam daje možnost izbire o uporabi njihovih podatkov, vključno z odločitvijo ali želijo ali ne želijo, da se njihovo ime odstrani s seznama, ki se uporablja za marketinške kampanje. Vsi podatki o uporabnikih so strogo zaupni in so na voljo le zaposlenim, ki te informacije nujno potrebujejo za opravljanje dela. Vsi zaposleni v družbi Adriatic kampovi d.o.o. in poslovni partnerji so odgovorni za spoštovanje načela zaščite zasebnosti.
Spremembe Splošnih pogojev
Adriatic kampovi d.o.o. pridržuje pravico do spremembe Splošnih pogojev v vsakem trenutku. Spremembe bodo začele veljati z dnem objave na spletni strani. Nadaljnji dostop do strani ali uporaba kateregakoli dela njene vsebine se šteje kot sprejem spremenjenih ali dopolnjenih Splošnih pogojev.

Adriatic kampovi d.o.o. si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez vnaprejšnjega obvestila spremeni, dopolni ali razveljavi katerikoli del svojega poslovanja, ki vključuje tudi spletno stran oziroma katerikoli njen del, servise, podstrani ali storitve, ki se prek nje ponujajo.
Platforma za spletno reševanje sporov
Platforma za spletno reševanje sporov je enotna vstopna točka, ki potrošnikom in trgovcem v EU omogoča reševanje sporov v zvezi z domačimi in čezmejnimi spletnimi nakupi. Prek nje se spori posredujejo nacionalnim organom za alternativno reševanje sporov, ki so povezani s platformo ter so jih države članice izbrale v skladu z merili kakovosti in jih priglasile Komisiji.
Platforma za spletno reševanje sporov